Tag Archives: Ekologicznym Centrum Utylizacji

ECU gotowe do przyjęcia zadań regionalnego centrum gospodarki odpadami

Nawet 110 tys. ton odpadów rocznie pochodzących z gospodarstw domowych Dolnego Śląska przerobi nowoczesna sortownia odpadów komunalnych w Ekologicznym Centrum Utylizacji w miejscowości Rusko koło Strzegomia. Parametry instalacji odpowiadają wymogom nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach dla regionalnych instalacji

Top