Travel Wiadomości Branżowe

Bociany z ?asku maj? swój ?PESEL?

Od wczesnej wiosny mo?na ?ledzi? los m?odych bocianów, które przysz?y na ?wiat w podgl?danym przez ATLAS gnie?dzie w ?asku. Podlotki w?a?nie zaobr?czkowano, aby mo?na by?o ?ledzi? ich dalsze losy i szlaki migracji. Nadawana 24 godziny na

Od wczesnej wiosny mo?na ?ledzi? los m?odych bocianów, które przysz?y na ?wiat w podgl?danym przez ATLAS gnie?dzie w ?asku. Podlotki w?a?nie zaobr?czkowano, aby mo?na by?o ?ledzi? ich dalsze losy i szlaki migracji. Nadawana 24 godziny na dob? relacja online jest elementem edukacyjnego programu ekologicznego „?askie bociany” – jednym z jego g?ównych partnerów jest wspomniany producent chemii budowlanej, znany ze swojej sympatii do tych ptaków.

Obecnie m?ode podros?y ju? na tyle, ?e sta?o si? mo?liwe ich zaobr?czkowanie i nadanie sygnatur. Umo?liwi to ornitologom dalsz? prac? i lepsze poznanie zwyczajów zwierz?t. Do numerów na obr?czkach przypisano imiona: Atlassia, Grawis?aw i Monterek. Wybrano je na drodze konkursu zorganizowanego na ?amach magazynu ATLAS Fachowca i wybrane przez fanów na profilu Facebook Pozytywny ATLAS Polski.

Obr?czkowania dokona? ornitolog Tomasz Iciek. Przy okazji przeprowadzono prace porz?dkowe – gniazdo zosta?o oczyszczone z drobnych zanieczyszcze? naniesionych przez samych gospodarzy. Bociany jeszcze nigdzie si? nie wybieraj?. Opuszcz? ?askie gniazdo najpewniej dopiero na koniec sierpnia lub na pocz?tku wrze?nia.

Teraz pozostaje ?yczy? Atlassii, Grawis?awowi i Monterkowi wysokich lotów i nabrania si? przed jesienn? wypraw?!

Relacja z gniazda:

https://www.facebook.com/pozytywnyatlaspolski

http://bociany.lask.pl

A to już wiesz?  Podróżowanie w czterech ścianach – pomysły na klimatyczne aranżacje wnętrz

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy