Wiadomości Branżowe

Inteligentne liczniki i taryfy wielostrefowe pomocne w oszczędzaniu energii

Inteligentne liczniki i taryfy wielostrefowe pomocne w oszczędzaniu energii
ENERGA-Operator opublikowała raport z Testu Konsumenckiego realizowanego przez rok w Kaliszu. Wyniki wskazują, że taryfy wielostrefowe (Time of Use) skłaniają do oszczędności energii elektrycznej i mogą motywować do przesuwania zużycia energii na godziny z tańszymi stawkami opłat.Przez rok około tysiącosobowa grupa Kaliszan testowała eksperymentalne programy taryfowe o zróżnicowanych stawkach cenowych. Test można było zrealizować dzięki zainstalowanym licznikom zdalnego odczytu, które ułatwiają stosowanie odmiennych stawek taryfowych w różnych strefach czasowych i ich zmianę w sposób wygodny dla klientów.W sumie ocenie poddano 3 eksperymentalne programy taryfowe, które nie są obecnie dostępne komercyjne u żadnego sprzedawcy energii. Program nr 1 zakładał 3 stawki opłat za energię w ciągu dnia, niezależnie od pory roku. Program numer 2 zakładał 3 stawki opłat w ciągu dnia i dodatkowo rozkładał te stawki inaczej w zależności od pory roku. Z kolei program numer 3 zakładał 4 stawki cenowe w ciągu dnia.

ENERGA-Operator opublikowała raport z Testu Konsumenckiego realizowanego przez rok w Kaliszu. Wyniki wskazują, że taryfy wielostrefowe (Time of Use) skłaniają do oszczędności energii elektrycznej i mogą motywować do przesuwania zużycia energii na godziny z tańszymi stawkami opłat.

Przez rok około tysiącosobowa grupa Kaliszan testowała eksperymentalne programy taryfowe o zróżnicowanych stawkach cenowych. Test można było zrealizować dzięki zainstalowanym licznikom zdalnego odczytu, które ułatwiają stosowanie odmiennych stawek taryfowych w różnych strefach czasowych i ich zmianę w sposób wygodny dla klientów.

W sumie ocenie poddano 3 eksperymentalne programy taryfowe, które nie są obecnie dostępne komercyjne u żadnego sprzedawcy energii. Program nr 1 zakładał 3 stawki opłat za energię w ciągu dnia, niezależnie od pory roku. Program numer 2 zakładał 3 stawki opłat w ciągu dnia i dodatkowo rozkładał te stawki inaczej w zależności od pory roku. Z kolei program numer 3 zakładał 4 stawki cenowe w ciągu dnia.

   
 Program cenowy nr 1Program cenowy nr 2  Program cenowy nr 3

Uzyskane wyniki wskazują, że mieszkańcy byli skłonni przesunąć w okresie szczytu zapotrzebowania od 5 do 14% zużycia energii elektrycznej na godziny z niższymi stawkami opłat. Dodatkowo uczestnicy testu obniżyli swoje generalne zużycie energii elektrycznej o 1 do 4%. Takie wyniki uzyskano badając zużycie energii w grupie badawczej i następnie porównując je ze zużyciem w grupie kontrolnej, która charakteryzowała się maksymalnie zbliżonym profilem konsumpcji energii elektrycznej w ciągu doby.

Obniżenie zużycia energii oraz przesunięcie zużycia zaobserwowano w każdym badanym programie taryfowanym i w każdej porze roku. Najbardziej atrakcyjny dla gospodarstw domowych okazał się eksperymentalny program nr 1, w którym rozpiętość stawek wynosiła od 27 groszy (noc) do 91 groszy (południe i wieczór) za kilowatogodzinę. Osoby testujące ten program obniżyły swoje zużycie energii o rekordowe 4,5% zimą 2013 roku. Także u testujących ten program zaobserwowano najwyższy procent (ponad 14%) przesunięcia zużycia energii co miało miejsce o godz. 13.00 wiosną 2014 roku.

A to już wiesz?  Śmieciowa rewolucja

Taryfy wielostrefowe są w Polsce komercyjnie dostępne od dawna. Możliwości stosowania tych taryf są jednak ograniczone ze względów technicznych, gdyż bardzo trudno jest wprowadzać nowe strefy czasowe dopasowane do aktualnej sytuacji na rynku energii. Problemy takie nie występują w zakresie liczników inteligentnych. Dodatkowo tylko klienci, którzy są wyposażeni w licznik systemu AMI, dzięki szybkiej informacji zwrotnej, mają możliwość skorygowania swoich działań i zwiększyć korzyści, które osiągną w zamian za wysiłek przesunięcia zużycia na okres tańszej energii elektrycznej. Uzyskane w naszym teście wyniki pokazują, że wdrożenie liczników inteligentnych może przynieść odbiorcom energii wymierne korzyści. Należy jednak dodać, że eksperymentalne programy taryfowe, które zaproponowaliśmy w Kaliszu, nie są obecnie oferowane na rynku, a ich wdrożenie wymaga odpowiednich zmian w regulacjach. Naszym celem było pokazanie potencjału jaki tkwi w tego typu rozwiązaniach – podsumował wyniki Adam Olszewski, Dyrektor Departamentu Innowacji ENERGA-Operator.

Test Konsumencki w Kaliszu został przeprowadzony w okresie od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku. W teście wzięło udział ponad tysiąc kaliskich gospodarstw domowych, które przez 12 miesięcy korzystały z jednego z 3 rodzajów taryf wielostrefowych. Badanie zostało zrealizowane przez firmę PBS, a wyniki opracował i zinterpretował zespół Energy Design.


dostarczył infoWire.pl

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy