Travel Wiadomości Branżowe

VUdŚ na Targach Ochrony Środowiska Poleko

Innowacyjność w gospodarce odpadami - to hasło, z którym Veolia Usługi dla Środowiska  zaprezentuje swoje doświadczenia i usługi na tegorocznych Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska Poleko, organizowanych w Poznaniu w

Innowacyjność w gospodarce odpadami – to hasło, z którym Veolia Usługi dla Środowiska  zaprezentuje swoje doświadczenia i usługi na tegorocznych Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska Poleko, organizowanych w Poznaniu w dniach 22-25 listopada. Wspólne stoisko Grupy VUdŚ i spółki SARPI będzie można znaleźć w pawilonie 5, stoisko nr 38.

Obecność Veolii  Usługi dla Środowiska na największych targach branżowych w naszej części Europy to już tradycja. Spółki grupy VUdŚ od lat prezentują swoje usługi, doświadczenia oraz kompetencje, za każdym razem akcentując inny aspekt nowoczesnej gospodarki odpadami. – W tym roku na stoisku podkreślamy innowacyjność stosowanych przez nas rozwiązań – mówi Iwona Krzyżowska, dyrektor ds. komunikacji w Veolia Usługi dla Środowiska. – Pokazanie nowoczesności naszej oferty jest szczególnie ważne teraz, na krótko przed wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. To właśnie nowoczesne technologie Veolii, bogaty park maszynowy, kompleksowość usług oraz odpowiedzialne podejście do procesu zarządzania odpadami sprawiają, że spółki grupy są dobrymi partnerami dla klientów samorządowych i przemysłu. VUdŚ chce przekonać odwiedzających stoisko, że odpady to nie kłopot, ale cenne zasoby, które Veolia potrafi efektywnie wykorzystać. Idea ta, wcielana w życie na co dzień w spółkach grupy, doskonale współgra z tematem przewodnim targów Poleko: „Resource efficiency”.

Stoisko VUdŚ i SARPI zostało zaprojektowane tak, aby pokazać zwiedzającym przygotowanie spółek grupy do partnerstwa z samorządami oraz przemysłem po rychłym wejściu w życie noweli ustawy o porządku i czystości w gminach. Na stoisku znajdą się wielkoformatowe prezentacje przykładowych instalacji mogących stać się regionalnymi ośrodkami efektywnej gospodarki odpadami. Są to:

  • należąca do spółki Altvater Piła sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Kłodzie,
  • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie, mogący się pochwalić odzyskiem energetycznym odpadów,
  • powstający w Ekologicznym Centrum Utylizacji w Jaroszowie nowoczesny kompleks gospodarki odpadami z sortownią odpadów komunalnych i przemysłowych.
A to już wiesz?  W Polsce klimat do rozwoju energetyki odnawialnej nieco gorszy niż przed rokiem

Źródłem wiedzy o VUdŚ będą obecni przez cały czas trwania targów przedstawiciele spółek. Dla klientów i partnerów firmy organizowane będzie 23 listopada uroczyste spotkanie, w którym udział weźmie prezes Veolia Usługi dla Środowiska Robert Sikora. Na stoisku zostaną ustawione kioski multimedialne z materiałami informacyjnymi oraz edukacyjnymi, zachęcające do udziału w atrakcyjnym wizualnie i merytorycznie quizie wiedzy o gospodarce odpadami oraz do obejrzenia multimedialnej prezentacji „Biocity”, która ukazuje złożoność wyzwań z punktu widzenia ochrony środowiska, jakie stawia przed człowiekiem życie we współczesnym, zurbanizowanym świecie. To ciekawe narzędzia służące edukacji ekologicznej, które zainteresują dzieci, młodzież szkolną, nauczycieli i innych dorosłych. Przedstawiciele spółek Veolii Usługi dla Środowiska będą również brać udział w oficjalnych spotkaniach, konferencjach i seminariach na Poleko. Będą uczestnikami m.in. Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, a także w konferencji „Rola firm samorządowych i samorządów w kreowaniu systemu gospodarki odpadami w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Odbywające się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko oraz towarzyszące im Targi Techniki Komunalnej Komtechnika są platformą spotkań specjalistów z branży ochrony środowiska, przedstawicieli samorządów oraz organizacji ekologicznych i branżowych. Tematem przewodnim 23. edycji targów POLEKO, wskazanym przez ministra środowiska, jest „Resource efficiency – efektywne wykorzystywanie zasobów”. W ramach targów, podobnie jak w roku ubiegłym, funkcjonować będą cztery salony: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Salon Nauki dla Środowiska. W tegorocznej edycji w targach weźmie udział około 700 wystawców.


Grupa Veolia Usługi dla Środowiska jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Świadczy kompleksowe usługi na rzecz klienta samorządowego, przemysłowego i instytucjonalnego. Grupę tworzy holding 7 spółek i 4 oddziałów (w sumie 22 lokalizacje), zarządzając w Polsce jedną z największych struktur w zakresie odzysku i unieszkodliwiania  odpadów.

www.veolia-es.pl

A to już wiesz?  Praca zdalna: jakie prawa i obowiązki mają pracownik i pracodawca

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy