Wiadomości Branżowe

Czy warto rozwijać energetykę wiatrową?

Czy warto rozwijać energetykę wiatrową?
Choć koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin wiatrowych jest prawie dwukrotnie większy od kosztu produkcji tej samej ilości energii z węgla, a przepisy dotyczące budowy elektrowni wiatrowych są w Polsce bardzo skomplikowane, powstawanie kolejnych farm wiatrowych ma sens.Eksperci zwracają uwagę, że mimo trudności w energetykę wiatrową powinniśmy inwestować. Jak zaznacza Arkadiusz Sekściński z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, jej rozwój przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i pomaga w tworzeniu dobrego miksu energetycznego. Istotne znaczenie ma również ochrona środowiska. „Główną zaletą energetyki wiatrowej jest produkcja energii elektrycznej bez zanieczyszczeń” – twierdzi Paweł Przybylski, dyrektor branży Wind Power w Siemensie.Dzięki farmom powstaną nowe miejsca pracy, wzrośnie PKB, zwiększą się wpływy z podatków płaconych przez firmy z branży energetyki wiatrowej, a do budżetów gmin trafią środki z podatku od nieruchomości, którym są obłożone elektrownie wiatrowe. Budowa farm przyczyni się ponadto do rozwoju lokalnych społeczności, w pobliżu których zostaną one postawione.

Choć koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin wiatrowych jest prawie dwukrotnie większy od kosztu produkcji tej samej ilości energii z węgla, a przepisy dotyczące budowy elektrowni wiatrowych są w Polsce bardzo skomplikowane, powstawanie kolejnych farm wiatrowych ma sens.

Eksperci zwracają uwagę, że mimo trudności w energetykę wiatrową powinniśmy inwestować. Jak zaznacza Arkadiusz Sekściński z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, jej rozwój przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i pomaga w tworzeniu dobrego miksu energetycznego. Istotne znaczenie ma również ochrona środowiska. „Główną zaletą energetyki wiatrowej jest produkcja energii elektrycznej bez zanieczyszczeń” – twierdzi Paweł Przybylski, dyrektor branży Wind Power w Siemensie.

Dzięki farmom powstaną nowe miejsca pracy, wzrośnie PKB, zwiększą się wpływy z podatków płaconych przez firmy z branży energetyki wiatrowej, a do budżetów gmin trafią środki z podatku od nieruchomości, którym są obłożone elektrownie wiatrowe. Budowa farm przyczyni się ponadto do rozwoju lokalnych społeczności, w pobliżu których zostaną one postawione. Mieszkańcy mogą również czerpać zyski z dzierżawy gruntów, na terenie których stoją turbiny.

Inwestowanie w energetykę wiatrową wiąże się też z pewnymi niedogodnościami. „Budowa farmy wiatrowej wymaga bardzo intensywnej pracy i poniesienia dość dużych środków w ciągu kilku lat” – mówi serwisowi infoWire.pl Paweł Przybylski. (Według raportu firmy Ernst & Young „w 2011 roku średnie nakłady inwestycyjne na budowę lądowej farmy wiatrowej wyniosły około 6,6 mln PLN za 1 MW mocy zainstalowanej”). Oprócz tego konieczne jest uzyskanie zgody środowiskowej, zgody na przyłączenie energetyczne, a także pozwolenia na powstanie elektrowni w danej gminie.

Kolejnym problemem jest brak odpowiednich regulacji prawnych, który odstrasza potencjalnych inwestorów i hamuje rozwój tej gałęzi przemysłu. „Aby źródła odnawialne się rozwijały, są potrzebne stabilne ramy prawne” – zaznacza Arkadiusz Sekściński. Na szczęście projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii trafił już do Sejmu i jest szansa, że prace legislacyjne zostaną ukończone w ciągu najbliższych miesięcy.

A to już wiesz?  ENERGA rozpoczęła konsultacje inwestycji

Chociaż branża energetyki wiatrowej w Polsce boryka się z problemami, eksperci przewidują jej bardzo dynamiczny rozwój. Wpłynie on na to, że koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin napędzanych powietrzem będzie coraz niższy, dzięki czemu budowa kolejnych farm wiatrowych stanie się jeszcze bardziej opłacalna.


dostarczył infoWire.pl

Źródło infoWire.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy