Travel Wiadomości Branżowe

Blisko 500-metrowa zapora i suchy zbiornik wzmocnią ochronę przeciwpowodziową Kotliny Kłodzkiej

Inżynierowie firmy Sweco Hydroprojekt Kraków opracują dokumentację projektową zapory tworzącej suchy zbiornik Krosnowice, której długość sięga blisko pięciuset metrów. Obiekty, które będą częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej

Inżynierowie firmy Sweco Hydroprojekt Kraków opracują dokumentację projektową zapory tworzącej suchy zbiornik Krosnowice, której długość sięga blisko pięciuset metrów. Obiekty, które będą częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka, umożliwią zatrzymanie wód powodziowych o objętości o ponad 30 procent przekraczającej kubaturę Stadionu Narodowego w Warszawie. Inwestycja ma wydatnie zwiększyć bezpieczeństwo ponad 230 tys. mieszkańców okolicznych miejscowości, które znajdują się na jednym z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce. Projekt realizowany jest na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zlokalizowany w Dolinie Nysy Kłodzkiej i Odry obiekt Krosnowice umożliwi przyjęcie blisko 1,5 mln m3 wód powodziowych. Ich objętość jest większa o 30 proc., niż kubatura Stadionu Narodowego w Warszawie. Dodatkowo opracowana w ramach projektu infrastruktura hydrotechniczna zostanie wyposażona w urządzenia zrzutowe wody, które na wypadek powodzi będą miały na celu redukcję kulminacyjnych fal powodziowych.

Zbiornik Krosnowice zostanie zlokalizowany na potoku Duna i będzie miał powierzchnię ok. 40 ha. Obiekt jest elementem kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej dla Kotliny Kłodzkiej, którego realizacja nadzorowana jest przez RZGW Wrocław. Rozwiązania systemu obejmują 16 dolin rzek i potoków oraz cztery zbiorniki przeciwpowodziowe.

Celem przedsięwzięcia „Ochrona od powodzi Kotliny Kłodzkiej” jest zwiększenie bezpieczeństwa blisko 230 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar o łącznej powierzchni 497 ha. Kotlina Kłodzka to jeden z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce. Tylko na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat teren ten był zalewany trzykrotnie, w latach 1997, 1998 i 2010.

– Zbiornik Krosnowice będzie mieć istotny wpływ na redukcję fal powodziowych z najwyższych partii zlewni rz. Nysy Kłodzkiej. Duna wypływa ze wschodnich zboczy Gór Bystrzyckich o najwyższych wzniesieniach, dodatkowo zlewnia jest w niewielkim stopniu zalesiona, co zwiększa gwałtowność wezbrań powodziowych – mówi Magdalena Łońska, rzecznik prasowy RZGW we Wrocławiu.

A to już wiesz?  Oszczędzaj i chroń środowisko z nowymi kubkami Starbucks® wielokrotnego użytku

Inwestycje mające na celu realizację systemu są prowadzone w trzech etapach. W ramach pierwszego i drugiego zostaną opracowane prace projektowe dotyczące dolin Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej oraz Białej Lądeckiej, a także czterech suchych zbiorników: Szalejowa Górnego, Krosnowic, Boboszowa i Roztok Bystrzyckich.

– Przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona Kotliny Kłodzkiej od powodzi” wydatnie zwiększy bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Trwające obecnie prace projektowe mają na celu dobór rozwiązań optymalnie spełniających uwarunkowania tego obszaru, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne – mówi Tadeusz Filipek, dyrektor Sweco Hydroprojekt Kraków.

Zakończenie prac projektowych dotyczących zbiornika Krosnowice planowane jest na rok 2015. Obecnie trwają pomiary geodezyjne. Wartość projektu to blisko 1,7 mln złotych netto. 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy