Travel Wiadomości Branżowe

ENERGA rozpoczęła konsultacje inwestycji

Podczas otwartych konsultacji społecznych we Włocławku, Bobrownikach i Nieszawie ENERGA zaprezentowała pięć wstępnych lokalizacji pod budowę drugiego stopnia na Wiśle. Eksperci przedstawili szczegóły założeń oraz  innowacyjne podejście

Podczas otwartych konsultacji społecznych we Włocławku, Bobrownikach i Nieszawie ENERGA zaprezentowała pięć wstępnych lokalizacji pod budowę drugiego stopnia na Wiśle. Eksperci przedstawili szczegóły założeń oraz  innowacyjne podejście do realizacji projektu. Większość uczestników konsultacji była pozytywnie nastawiona do inwestycji.

W dniach 13-15 lutego br. ENERGA SA przeprowadziła pierwsze, otwarte konsultacje społeczne inwestycji „Budowa drugiego stopnia wodnego na Dolnej Wiśle”. Na spotkaniach we Włocławku, Bobrownikach i Nieszawie przedstawiono plany inwestycji oraz aktualny stan prac projektowych. Zaprezentowano także pięć potencjalnych lokalizacji nowego stopnia. Zostały one wybrane w toku analiz wykonalności technicznej z ponad 20 propozycji. Są to w kolejności alfabetycznej:

  • Nieszawa, gm. Nieszawa,
  • Przypust, gm. Waganiec,
  • Siarzewo I, gm. Raciążek: przed Kępą,
  • Siarzewo II, gm. Raciążek: na wysokości Kępy,
  • Włocławek – na wysokości ul. Hutniczej.

Rozpoczęte konsultacje społeczne to etap przedstawienia zamierzeń dotyczących stopnia wodnego. Wszyscy zainteresowani mogą zadać nam pytania i zgłosić swoje wątpliwości. Chcemy odpowiedzieć na każde pytanie – wyjaśnia Jacek Szubstarski, dyrektor programu “ENERGA Wisła”. – W przyszłym miesiącu zostanie złożona Karta Informacyjna Projektu, która została przygotowana przez głównego wykonawcę prac studialnych firmę ARUP.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele inwestora – ENERGA SA oraz eksperci techniczni z międzynarodowej firmy Ove Arup & Partners, uczestniczący w pracach projektowych budowy stopnia wodnego i elektrowni wodnej na Wiśle. Zaprezentowali oni zakres inwestycji, który – poza budową nowego stopnia wodnego z elektrownią wodną na Wiśle poniżej Włocławka – obejmuje także zabezpieczenie terenów zaporami i obwałowaniami, budowę linii energetycznej do elektrowni oraz mostu drogowego wraz z włączeniem go do istniejącej sieci dróg powiatowych.

Projekt w swoich założeniach musi umożliwić wędrówkę ryb, zapobiec erozji wgłębnej w rzece oraz zapewnić kompensację wpływu inwestycji na środowisko. Natomiast wśród warunków wyboru odpowiedniej lokalizacji do budowy wymieniono konieczność stałego i pełnego zabezpieczenia istniejącego już stopnia we Włocławku oraz minimalizacji zagrożenia powodziami lodowymi i śryżowymi (śryż – kryształki swobodnie pływającego lodu, które mają tendencję do skupiania się w bryłki i osadzania na przedmiotach znajdujących się w wodzie). Inwestycja nie może mieć ponadto wpływu na uzdrowisko w Ciechocinku.

A to już wiesz?  Pomysł na hektary zieleni

ENERGA i jej eksperci podkreślali, że projekt wymaga dużego nakładu prac analitycznych i badań w terenie – między innymi inwentaryzacji środowiskowej, gdyż jego lokalizacja  wywrze wpływ na obszary chronione Natura 2000. Zamierzeniem inwestora jest, by projekt nie tylko jak najmniej oddziaływał na środowisko, ale również zwiększał jego potencjał. Dlatego też w 2010 r. rozpoczęto prace studialne, w tym szczegółową inwentaryzację przyrodniczą Doliny Wisły. Prace, których celem jest określenie warunków środowiskowych dla realizacji projektu, potrwają do końca 2012 r.

W trzydniowych konsultacjach wzięło udział ponad dwieście pięćdziesiąt osób. Większość uczestników była pozytywnie nastawiona do inwestycji i wyrażała duże zainteresowanie dalszymi etapami prac. Mieszkańców interesowały przede wszystkim tematy związane z terenami zalewowymi oraz bezpieczeństwem, szczególnie obszarów potencjalnie zagrożonych powodziami. Zainteresowani podjęli też kwestie praktycznego zagospodarowania nowego zbiornika wodnego, który byłby efektem powstania stopnia wodnego oraz potencjalnych korzyści gospodarczych dla lokalnej społeczności. Pytania składano także na piśmie za pomocą kwestionariuszy. Szczegółowe odpowiedzi na każde z pytań zostaną przygotowane i opublikowane w serwisie poświęconym inwestycji – www.energawisla.pl

***
ENERGA – grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze ¼ powierzchni Polski. Eksploatuje ponad 188 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie.

ENERGA jest największym w kraju sprzedawcą energii zielonej. Produkcja tej energii odbywa się w sieci 46 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Obecnie w Grupie ENERGA zainstalowanych jest ok. 300 MW w odnawialnych źródłach energii, które produkują rocznie ok. 1,5 mln MWh, co stanowi ok. 33 proc. energii wytwarzanej w Grupie ENERGA i 16 proc. w produkcji krajowej. Ponadto do sieci ENERGA-Operator przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie, co sprawia, że łączna moc OZE przyłączonych do sieci spółki to ponad 1000 MW.

A to już wiesz?  Plebiscyt na najpiękniej oświetlone galerie handlowe i konkurs fotograficzny dorocznej akcji „Świeć Się z ENERGĄ” rozstrzygnięty

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy